Nieuwe leden welkom!

Nieuwe leden welkom! 

Photo by Thirdman: https://www.pexels.com/photo/a-choir-wearing-black-clothes-singing-together-6193853/
Arc of Light in Houten is een christelijk koor voor alle leeftijden met een gevarieerd repertoire. Het koor heeft een vaste kern van 4 sopranen, 5 alten en 2 mannen. Onze ambitie is dat ons koor een dusdanige omvang krijgt dat we vanuit een stabiele situatie vierstemmig kunnen zingen. Om deze ambitie te realiseren zijn nieuwe leden van harte welkom!

We komen daarom dan ook graag in contact met mensen die het leuk vinden om te zingen. Koorervaring is niet noodzakelijk. We repeteren eens in de veertien dagen op de maandagavond in Houten. De repetitiedata staan op onze website.

Je bent van harte welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Het meest praktisch is als je via het contactformulier van onze website laat weten dat je van plan bent tijdens een repetitie met ons koor kennis te maken. Dan zorgen we ervoor dat er muziek voor je aanwezig is. Ook als je andere vragen over het koor hebt, stel ze gerust via het contactformulier of op een van de repetitieavonden.