Nieuwe dirigent gevonden

Wij hebben een andere dirigent gevonden! De publicatie van de vacature op onze website heeft succes gehad. Onze nieuwe muzikaal leider heet Flora Veuger en heeft ruime ervaring als koordirigent We zijn dankbaar dat Flora het stokje van Suzanne gaat overnemen zonder een periode van tijdelijk geen eigen dirigent.

In verband met onverwachte afwezigheid van Suzanne heeft Flora al een repetitie geleid en dat voelde goed bij beide partijen. Wij zien uit naar onze samenwerking met Flora! De eerste repetitie met Flora is 28 augustus 2023 in De Lichtboog. Tegelijkertijd willen we Suzanne nogmaals bedanken voor het muzikaal leiden van Arc of Light in de afgelopen 7 jaar.

Stokje van dirigent.

Vacature dirigent Arc of Light Houten 

Vacature dirigent Arc of Light Houten. Het koor hoopt per september een nieuwe dirigent te hebben.

Photo by Thirdman: https://www.pexels.com/photo/a-choir-wearing-black-clothes-singing-together-6193853/

Na een proces van wikken en wegen heeft onze dirigent helaas besloten na bijna 7 jaar te stoppen met Arc of Light. Als koor vinden wij dat jammer, maar we willen graag verder met een nieuwe dirigent. We zouden het nog meer jammer vinden als ons koor gedwongen is te stoppen als we geen andere dirigent kunnen vinden.  

Hoewel ons koor op dit moment kleiner is dan we zelf graag voor ogen hebben, is er een vaste kern van 5 alten, 4 sopranen en 2 mannen die de schouders er onder wil zetten om door te gaan. Onze ambitie is dat ons koor een dusdanige omvang krijgt dat we vanuit een stabiele situatie vierstemmig kunnen zingen. Arc of Light is een christelijk koor met een gevarieerd repertoire voor alle leeftijden. Het koor oefent eens in de veertien dagen op de maandagavond in Houten.  

Tijdens een ledenvergadering hebben we geconstateerd dat er eigenlijk bijna tot geen andere koren in deze doelgroep zijn. Dat is naar onze mening een extra reden om dit koor te laten voortbestaan. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe dirigent die: 

  • Vanaf september 2023 bereid is eens in de 14 dagen op de maandagavond de koorrepetities te leiden; 
  • Ongeveer 4 keer per jaar meewerkt aan een optreden; 
  • Bereid is christelijke liederen in te studeren en respect te hebben voor de christelijke levensvisie; 
  • Het leuk vindt om tijdens de repetities een goede relatie met de koorleden op te bouwen; 
  • Het leuk vindt om muziek te maken met mensen in alle leeftijden; 
  • Via opleiding of ervaring muzikaal leiding kan geven aan een koor. 

Als dirigent van Arc of Light: 

  • Heb je je eigen inbreng bij de repetities; 
  • Bepaal je mede de liederenkeuze; 
  • Krijg je een vergoeding voor het verzorgen van de repetities en voor het uitvoeren van optredens; 
  • Ben je muzikaal leider van het koor. 

Heb je interesse om vrijblijvend een verkennend gesprek aan te gaan, neem dan via het contactformulier van onze website contact op met José Adriaanse. 

Meer informatie over ons koor is te vinden op: https://www.arcoflighthouten.nl 

Nieuwe leden welkom!

Nieuwe leden welkom! 

Photo by Thirdman: https://www.pexels.com/photo/a-choir-wearing-black-clothes-singing-together-6193853/
Arc of Light in Houten is een christelijk koor voor alle leeftijden met een gevarieerd repertoire. Het koor heeft een vaste kern van 4 sopranen, 5 alten en 2 mannen. Onze ambitie is dat ons koor een dusdanige omvang krijgt dat we vanuit een stabiele situatie vierstemmig kunnen zingen. Om deze ambitie te realiseren zijn nieuwe leden van harte welkom!

We komen daarom dan ook graag in contact met mensen die het leuk vinden om te zingen. Koorervaring is niet noodzakelijk. We repeteren eens in de veertien dagen op de maandagavond in Houten. De repetitiedata staan op onze website.

Je bent van harte welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Het meest praktisch is als je via het contactformulier van onze website laat weten dat je van plan bent tijdens een repetitie met ons koor kennis te maken. Dan zorgen we ervoor dat er muziek voor je aanwezig is. Ook als je andere vragen over het koor hebt, stel ze gerust via het contactformulier of op een van de repetitieavonden. 

Repetitiedata seizoen 22-23 bekend

De repetitiedata voor het koor Arc of Light voor het seizoen 2022-23 zijn bekend. De data staan op de pagina over onze repetities. De repetities zijn eens in de 14 dagen op maandagavond tussen 20:00 en 21:30 uur. We repeteren in De Lichtboog, Kruisboog 22 in Houten. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen.

Repetitielocatie koor Arc of Light Houten. Repetitiedata staan op pagina over repetities.
Repetitielocatie Arc of Light Houten

In His Love – in ons repertoire

In ons repertoire hebben wij In His Love van Mark Patterson. In His Love is een lied dat goed met pasen gezongen kan worden. Het is een lied dat gaat over het doel van het leven van Jezus. Hij is onze gids en leidt ons. Door zijn liefde is er overwinning en mogen wij leven. Door zijn offer hebben we weer hoop. Naast een tekst die de liefde van Jezus aan ons verwoordt heeft het lied hele mooie muziek waarbij de koorpartijen een mooie afwisseling vormen.

In His love - voorkant bladmuziek

Oorspronkelijke tekst:

Christ has come to be our shepherd,
He has come to be our guide.
Though we walk the path of darkness,
Christ will lead us through the night

Christ has come to bring salvation,
He has come to be our light.
Christ has come to bring forgiveness,
Jesus is the gift of life.

Chorus:
In His Love we have victory,
in His sacrifice we have hope again
In His cross we have glory,
in His love we have life.

We will dwell in the spirit,
of God’s holy gift of grace.
We will worship Him and serve Him,
we will sing to give him praise.

We will tell of His goodness,
we will share the peace of Christ.
We will tell the wondrous story,
Jesus is the gift of life.

Chorus

God loved the world and He sent His Son,
the we might believe in Him.
If we believe we will never die,
Christ will bring eternal life.

Chorus

in His Love we have life!

Vrije Nederlandse vertaling:

Christus is gekomen om onze herder te zijn,
Hij is gekomen om onze gids te zijn.
Ook al lopen door het pad van de duisternis,
Christus leidt ons door de nacht.

Christus is gekomen om redding te brengen,
Hij is gekomen om ons licht te zijn
Christus is gekomen om vergeving te brengen,
Jezus is de gift van het leven.

Refrein:
In Zijn liefde hebben we overwinning,
door Zijn offer hebben we opnieuw hoop.
Door Zijn kruis hebben we heerlijkheid,
door Zijn liefde hebben we leven.

We zullen in de geest wonen,
van God’s heilige genadegift,
We zullen Hem aanbidden en dienen,
we zullen zingen om Hem de lof te geven,

We zullen vertellen van Zijn goedheid,
we zullen de vrede van Christus delen.
We zullen het wonderbaalijke verhaal vertellen,
Jezus is het geschenk van het leven.

Refrein

God had de wereld zo lief en daarom stuurde Hij Zijn zoon,
zodat wij in Hem zouden geloven.
Als we geloven zullen we nooit overlijden,
Christus brengt eeuwig leven.

Refrein

door Zijn liefde hebben we leven!

Andere berichten over ons repertoire:

Koorarrangement van You Say

Deze week zijn wij gestart met het instuderen van een koorarrangement van You Say van Lauren Daigle. You Say is een nummer met mooie muziek en een pakkende tekst. Muzikaal gezien staat de originele versie van het lied in F en kent maar 4 akkoorden (F, Am, Dm en Bb) die steeds in dezelfde volgorde gespeeld worden. Een zeer eenvoudige basis, maar enorm gevarieerd uitgewerkt. Het koorarrangement van You Say dat wij instuderen staat in G.

Bij https://www.praisecharts.com kun je de bladmuziek van het koorarrangement van You Say kopen.

Vrije vertaling tekst

Een (vrije) vertaling van de van You Say tekst is:

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet genoeg ben,
elke leugen die me vertelt dat ik nooit zal voldoen.
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elk dieptepunt?
Herinner me er nogmaals aan wie ik ben, want ik moet het weten

Refrein:
U zegt dat ik geliefd ben, wanneer ik niets kan voelen.
U zegt dat ik sterk ben, als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word, wanneer ik tekort kom
Wanneer ik er niet bij hoor, zegt udat ik van jou ben
En ik geloof, ik geloof
Wat je van me zegt, ik geloof

Het enige dat er nu toe doet is hoe u over me denkt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit

Refrein

Ik neem alles wat ik heb en nu leg ik het aan Uw voeten
U hebt elke mislukking, God, en U zult elke overwinning hebben

Refrein

Oh, ik geloof, ja ik geloof
Wat u van me zegt, oh, ik geloof

Originele Engelse tekst

De originele Engelse tekst luidt:

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low
Remind me once again just who I am, because I need to know

You say I am loved
When I can’t feel a thing
You say I am strong
When I think I am weak
You say I am held
When I am falling short
When I don’t belong
You say I am Yours
And I believe
I believe
What You say of me
I believe

The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my identity

You say I am loved
When I can’t feel a thing
You say I am strong
When I think I am weak
You say I am held
When I am falling short
When I don’t belong
You say I am Yours
And I believe
I believe
What You say of me
I believe

Taking all I have and now I’m laying it at Your feet
You have every failure, God, and You’ll have every victory

You say I am loved
When I can’t feel a thing
You say I am strong
When I think I am weak
You say I am held
When I am falling short
When I don’t belong
You say I am Yours
And I believe
I believe
What You say of me
I believe

Oh, I believe
Yes, I believe
What You say of me
Oh, I believe

Andere berichten over ons repertoire:

Na de lockdown zin om in een koor in Houten te komen zingen?

Nu de corona beperkende maatregelen voor koren voorbij zijn, vinden wij het fijn dat de repetities van ons koor weer starten. Heb je na deze lockdown ook zo’n zin om met anderen samen in een eigentijds christelijk koor te zingen, dan ben je van harte welkom bij Arc of Light in Houten.

We repeteren eens in de 14 dagen op maandagavond in een zaal van De Lichtboog. Het adres van de Lichtboog is: Kruisboog 22, 3994 AE Houten. De eerste repetitie is maandagavond 14 februari. Het repetitierooster kun je vinden in deze link.

Wil je meer over ons koor weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

14 februari 1e koorrepetitie na lockdown

Op maandagavond 14 februari 2022 heeft Arc of Light de eerste repetitie na de lockdown. We repeteren tussen 20:00 uur en 2130 uur in het gebouw van De Lichtboog (Kruisboog 22, 3994 AE) Houten. Vanaf 19:45 uur staat de koffie, thee en water klaar.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. We stellen het op prijs als je van te voren het contactformulier invult, maar het is geen verplichting. De volgende repetitiedatums zetten we zo snel mogelijk op onze website.

We hebben een breed repertoire. Van oud tot modern.